บทความ "คติสอนใจ"
ผู้หญิงงานบ้านกรดไหลย้อนสุขภาพเลือกเดินกระเพาะอาหารการกินน้ำส้มสายชูมีดบาดการใช้ชีวิตกันสนิมปัญหาสุขภาพขัดสนิมอันตรายต่อสุขภาพ