บทความ "มะขามเปียก"


หน้า1  ความเป็นจริงผมหงอกก่อนวัยผมขาวก่อนวัยผมหงอกพ่อแม่ป้ายแดงเจ็บคอภาพเปรียบเทียบสิ่งที่คิด